erfgrens schutting

De achtertuin: waar mag je precies de schutting neerzetten?

Share

Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar dan moet je over de praktische zaken wel duidelijk overleggen. Echter, de tuin is vaak een issue. Er speelt geregeld onenigheid over bijvoorbeeld de erfgrens. Want waar kan die heg geplaatst worden? Hoe zit het met die plant die in de weg staat? Is de schutting van jou, of van de buren?
Wij leggen je alles haarfijn uit, zodat je nét dat beetje extra zekerheid hebt wanneer jij en de buren er samen niet uitkomen.

Wat is een erfgrens?

De erfgrens is een soort denkbeeldige lijn die twee erfen van elkaar scheidt, in dit geval dus de tuin van jou en de buren. De precieze erfgrens staat aangegeven in het Kadaster, dus als je daar onenigheid over hebt, kan je deze altijd raadplegen.

Mag er zomaar gebouwd worden op de erfgrens?

Op de erfgrens mag je niet zomaar alles lukraak neerzetten, hier zijn regels aan verbonden. Als je op de erfgrens wilt gaan bouwen, noemen ze dit een erfafscheiding. Dit mag een ondoorzichtige afsluiting van steen, hout of ander geschikt materiaal zijn. Jij en je buren zijn hier allebei verantwoordelijk voor en moeten beiden voor de kosten opdraaien. Zetten jullie samen een schutting op de erfgrens? Dan wordt dit een ‘mandelige schutting’ genoemd. De wet biedt je, wanneer je een koophuis hebt, de mogelijkheid je buren te verplichten om mee te werken aan deze erfafscheiding.

Aan de achterkant van het huis mag de erfafscheiding maximaal twee meter hoog zijn, aan de voorkant van het huis maximaal één meter. Er kunnen ook afwijkende bepalingen zijn over de hoogte en het materiaal, dit staat dan aangegeven in het bestemmingsplan van de gemeente, de plaatselijke bouwvordering of de koopovereenkomst. Het is daarom handig éérst altijd contact op te nemen met de gemeente, voordat je (met de buren) een schutting neerzet.

Om te achterhalen hoe de officiële erfgrens precies loopt, kan je bij het Kadaster een plattegrond opvragen. Wanneer het nog steeds niet duidelijk is, kun je bij het kadaster tegen betaling een grensreconstructie aanvragen. Het kadaster meet dan de erfgrens opnieuw in, zodat duidelijk wordt wie de eigenaar is van welk stuk grond.

schutting

Mag er zomaar gebouwd worden náást de erfgrens?

Als jij en je buren niet eens kunnen worden over een schutting op de erfgrens, kan je ervoor kiezen om een schutting náást de erfgrens te plaatsen, in je eigen tuin. Zolang de schutting op je eigen erf is, mag je hem namelijk gewoon plaatsen of weghalen. Je hebt dan geen toestemming nodig van de buren. Het is natuurlijk wel handig je buren in te lichten, zodat jullie nog gewoon leuk met elkaar kunnen praten. De kosten en onderhoud zijn wel geheel voor eigen rekening.

Een boom of heg op de erfgrens

Voor een boom of heg gelden weer andere regels dan voor een schutting. Zo moet een boom minimaal twee meter van de erfgrens geplant worden, en een heg minimaal 0,5 meter. Staat het toch meer richting de erfgrens? Dan kan je eisen dat het verwijderd wordt. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

  • Wanneer je toestemming hebt gegeven binnen deze zone te planten;
  • Als de bomen of struiken al minimaal 20 jaar aanwezig zijn;
  • Als er binnen de gemeente een verodering geldt waarin staat dat het wel kan;
  • Wanneer de erfgrens is beschut door een ondoorzichtige erfafscheiding.

Wanneer er wel een ondoorzichtige erfafscheiding aanwezig is mag het wel gewoon geplant worden. De heg of boom mag dan níet hoger zijn dan de erfafscheiding, zodat de buren er geen hinder aan ondervinden.

Even op een rijtje:

Wil je snel kunnen zien of hetgeen wel of niet mag? We sommen het nog even duidelijk voor je op:

  • Een schutting op eigen grond mag altijd, je hoeft hier geen toestemming van de buren voor te hebben – het is wel handig dit van te voren te overleggen, voor de goede verstandshouding;
  • Een erfafscheiding precies op de erfgrens is mandelig – jij en je buren zijn allebei verantwoordelijk voor de kosten en het onderhoud;
  • Is de erfafscheiding vanaf de openbare weg te zien? Dan moet je bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen;
  • Een erfafscheiding aan de achterkant van het pand mag maximaal twee meter zijn, aan de voorkant maximaal één meter – uitzonderingen zijn mogelijk;
  • Een heg op eigen grond? Deze moet minimaal vijftig centimeter van de erfgrens geplant zijn. Voor een boom geldt een afstand van twee meter.

Toch nog onenigheid?

Uiteindelijk zijn we ook allemaal maar mensen en kunnen er altijd vergissingen gemaakt worden. Komen jullie er samen niet uit? Schakel dan een jurist van Flexx in, om zo snel mogelijk de zaken op orde te hebben. 🙂

Share