vakantiedagen

Nog vakantiedagen over uit 2016? Om deze reden moet je ze nu opmaken

Share

Dacht jij nog heel veel vakantiedagen van 2016 over te hebben om ze vervolgens in augustus op te maken en een lekker weekje naar Kreta te gaan? Dacht het niet. Het is belangrijk om te weten dat je ze vóór 1 juli moet opnemen, anders komen ze te vervallen. Deze wet is in januari 2012 van start gegaan, dit om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat bij werknemers. Dus hopelijk kun je nog een fijne last-minute vinden als je nog wat dagen overhebt. 😉

Afkopen van deze dagen is niet mogelijk

Het aantal vakantiedagen dat je hebt, is gebaseerd op het aantal uur dat je per week werkt, keer vier. Dus stel, je werkt fulltime (40 uur in de week). Dan heb je dus recht op (4 x 40 uur is) 160 uur aan vakantie – dit zijn omgerekend 20 dagen. Deze dagen noem je ‘wettelijke vakantiedagen’. Tenzij een dienstverband wordt beëindigd, is het afkopen van deze dagen niet mogelijk.

Vakantiedagen

Ik kon mijn vakantiedagen niet opmaken

Er gelden uitzonderingen voor als je niet in staat was je vakantiedagen op te maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat je door (onverwachtse) drukte geen vrij mocht krijgen van je werkgever of omdat je langdurig ziek was. Voor deze dagen geldt dan een verjaringstermijn van vijf jaar. Maar let op: hier moet je wel schriftelijk uitstel voor vragen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Er zijn ook bovenwettelijke vakantiedagen, deze staan geregeld in je CAO. Hier gelden alleen weer andere regels voor. Er geldt bijvoorbeeld een verjaringstermijn van vijf jaar. Het aantal bovenwettelijke vakantiedeagen hangt af van je leeftijd en aantal dienstjaren. Werk jij fulltime en heb je 25 vakantiedagen? Dan heb je 20 wettelijke-, en vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Tip van de sluier

Heb jij een personeelsafdeling op werk, dan hebben zij een prima overzicht van de dagen die jij nog over hebt. Vraag ernaar en kijk hoeveel vakantiedagen er nog openstaan. Ga na hoeveel er wettelijk en bovenwettelijk zijn. Let op: als je vakantie aanvraagt, zet dan eerst je wettelijke dagen in aangezien die als eerste verlopen. De bovenwettelijke dagen vervallen na 5 jaar, dus heb je nog bovenwettelijke vakantiedagen uit 2012 staan? Maak ze dan voor 31 december 2017 op!

Share