Transitievergoeding

Transitievergoeding bij ontslag – hoe zit dit precies?

Share

Wanneer je niet verwijtbaar bent ontslagen – dat wil zeggen dat je je bijvoorbeeld niet ernstig hebt misdragen – en minimaal twee jaar in dienst bent geweest, heb je recht op een transitievergoeding bij ontslag. Deze vergoeding kan een fijne bijkomer zijn om de tijd te overbruggen wanneer je (tijdelijk) geen baan hebt. Maar hoe zit het nou precies met deze transitievergoeding en hoe weet je op hoeveel geld je recht hebt? Wij leggen alles haarfijn voor je uit.

De transitievergoeding

De transitievergoeding (of voor sommigen ookwel beter bekend als ontslagvergoeding) wordt berekend in periodes. Je krijgt per heel jaar dat je hebt gewerkt, 1/3 deel van je maandsalaris uitgekeerd als transitievergoeding. Werk je langer dan 10 jaar? Dan krijg je over de resterende jaren (dus het aantal gewerkte jaren min 10), 1/2 van je maandsalaris uitgekeerd als transitievergoeding. De vergoeding is maximaal € 77.000 bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan € 77.000, is de vergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

In de volgende gevallen heb je géén recht op transitievergoeding:

  • Het contract is met wederzijds goedvinden beeindigd
  • Je bent minder dan twee jaar in dienst
  • Je bent jonger dan 18 en werkt minder dan 12 uur per week
  • Het ontslag komt door de bereikte pensioensleeftijd
  • Als je ernstig verwijtbaar handelde of nalatig bent geweest
  • Je werkgever is failliet verklaard, of zit in de schuldensanering
  • Als er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen

Waarvoor is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is vrij te besteden, maar het is natuurlijk slim om dit geld te steken in eventueel scholing of om in een eigen bedrijf – zodat jij je weer verder kan ontplooien voor de arbeidsmarkt.

Doe je eigen berekening!

Wil jij zelf berekenen op hoeveel transitievergoeding je (ongeveer) recht hebt? Bereken de hoogte van je transitievergoeding middels deze link! En let  op: neem vooral niet meteen genoegen met de uitkomst. Bij 90% van onze klanten hebben de juristen van Flexx voor een beter voorstel kunnen onderhandelen!

Verder lezen? Ben je ontslagen? Schaam je niet en onderhandel!

Share