Hoe kan een mediator helpen bij de scheiding?

Share

Als jij en je partner uit elkaar willen gaan dan zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Het is dan fijn om bijgestaan te worden door een onafhankelijke mediator die de belangen van beide partijen kan behartigen en eventueel die van de kinderen. Maar hoe verloopt een mediationproces? En waar kan een mediator bij helpen. Wij vertellen er meer over.

Mediationproces

Als jullie kiezen voor een scheiding via echtscheidingsmediation dan is het kiezen van een mediator de eerste stap. Het is belangrijk om rekening te houden met je eigen situatie bij het kiezen van een mediator. Misschien hebben jij en je partner kinderen, een eigen onderneming of zijn jullie al op latere leeftijd. Dan spelen hele andere zaken een rol. Onze mediators weten precies wat in een situatie belangrijk is en vertellen meer over wat zij kunnen doen bij een scheiding.

Alimentatie

Eén van de zaken die je partner en jij moeten regelen is de alimentatie. Er zijn verschillende vormen van alimentatie, zoals kinderalimentatie en partneralimentatie. Marcel Esman, mediator bij Flexx van DAS, vertelt: “Het klinkt simpel, maar in mijn praktijk merk ik dat sommige mensen niet weten dat kinderalimentatie vóór partneralimentatie gaat.”

Om de hoogte van de alimentatie te bepalen wordt er gekeken naar twee factoren: de alimentatiebehoefte en de draagkracht van de partner die alimentatie gaat betalen. Bij de berekening van de draagkracht wordt er altijd vanuit gegaan dat de alimentatieplichtige alleenstaand is. Er zijn situaties die kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de alimentatie. Bijvoorbeeld als de draagkracht van één van de partners door werkloosheid minder wordt. Wat volgens Marcel nog wel eens tot misvattingen leidt, is het idee dat de kinderalimentatie aangepast kan worden als de alimentatieplichtige of –gerechtigde duurzaam gaat samenleven of hertrouwen. Dit geldt alleen voor de partneralimentatie die vervalt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen of hertrouwt.

Bij het regelen van alimentatie kunnen emoties hoog oplopen. “Aan mij de taak om dat goed te begeleiden en betrokkenen goed in te lichten over wat ze kunnen verwachten. Als betrokkenen weten waar ze aan toe zijn dan scheelt dat al een heleboel”, aldus Marcel.

Kinderen

Als kinderen betrokken zijn bij een scheiding dan is het belangrijk om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen of de omgangsregeling.

Emmy Lataster, mediator bij Flexx van DAS vertelt: “Een ouderschapsplan kan in het mediationtraject pas door ouders opgesteld worden op het moment dat beiden ‘on speaking terms’ zijn en de emoties, die veelal tot conflicten leiden, onder controle zijn. Tijdens de mediationgesprekken maken ouders samen afspraken over hoe zij met hun kinderen omgaan, de opvoeding, de communicatie met elkaar en basisafspraken over verjaardagen en vakanties. Vervolgens werk ik als mediator de afspraken uit in een concept en stuur deze naar beide ouders. De ouders krijgen dan de gelegenheid om in alle rust de afspraken na te lezen. Pas als beide ouders akkoord zijn kan het ouderschapsplan ondertekend worden.”

“Gelukkig komen veel ouders er samen uit. Wanneer dit niet gebeurt dan ontstaat de kans dat de scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Marjolein Bruinenberg, mediator bij Flexx van DAS, vertelt over vechtscheidingen: “Kijken we naar het belang van het kind dan is het voor het kind veel te laat dat er pas wat gedaan wordt aan de problemen op het moment dat er een rechter aan te pas komt. Het kind is dan al onderdeel geworden van de strijd tussen ouders en ondervindt daar dagelijks schade van. Eerdere signalering en samenwerking aan de voorkant en het belang van het kind behartigen.”

Wil je meer weten over alimentatie, een ouderschapsplan of andere zaken die geregeld moeten worden in jouw situatie? Lees hier dan verder.

1. Alimentatie is een ingewikkelde rekensom

2. Goed ouderschap is te vergelijken met een bv

3. Alimentatie: Kinderalimentatie versus partneralimentatie

Share